Inne

Badanie aktywności ekonomicznej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w II kwartale 2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy realizowane