Gmina

Rozkład jazdy w dniu wyborów

Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, dla mieszkańców Gminy w dniu 15

Pomoc

Środki opatrunkowe

Organizacja kolejnego transportu środków opatrunkowych na Ukrainę. Zebrane do tej pory środki medyczne i opatrunkowe ze wszystkich punktów zbiórek na