Organizacja kolejnego transportu środków opatrunkowych na Ukrainę.

Zebrane do tej pory środki medyczne i opatrunkowe ze wszystkich punktów zbiórek na terenie Gminy Święciechowa prowadzonych przez organizacje lub osoby indywidualne można dostarczać do gminnego punktu zbiórki .

Miejsce zbiórki :
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie ul. Śmigielska 1a
Termin zbiórki : do 23. 03.2022r. ( środa) do godziny 15:00

Uwaga! Przyjmowane są tylko i wyłącznie:

– bandaże,
– opatrunki,
– opaski uciskowe,
– plastry,
– chusty,
– rękawice nitrylowe,
– zestawy pierwszej pomocy,
– baterie, powerbanki,
– latarki,
– zapałki.

Nie przyjmujemy lekarstw!!!

Prosimy o przekazywanie artykułów posegregowanych na rodzaje, usprawni to proces przygotowania transportu.

Wszystkie zebrane artykuły zostaną przewiezione do Powiatowego punktu zbiórki, a następnie trafią do Wojewódzkiego Punktu Zbiórki Darów dla Ukrainy w Poznaniu, skąd wyruszy dalszy transport dla potrzebujących i poszkodowanych na Ukrainie.