Inne

Promesy dla strażaków

Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z terenu Gminy Święciechowa przyznano promesy na zakup sprzętu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy