Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z terenu Gminy Święciechowa przyznano promesy na zakup sprzętu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy finansowej przyznało 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych.
Do ochotniczych straży pożarnych z powiatu leszczyńskiego na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych trafiło 183 120,00 zł.
Jednostki OSP z terenu naszej gminy otrzymały promesy w wysokości: OSP Niechłód w wysokości – 8.900,00 zł., OSP Przybyszewo – 7.800,00 zł., OSP Święciechowa – 4.500,00 zł., OSP Lasocice – 4.300,00 zł., OSP Długie Stare – 4.000,00 zł., OSP Gołanice – 4.000,00 zł.