Inwestycje

Nowe urządzenia

Na placach zabaw w Henrykowie, Przybyszewie oraz Święciechowie zamontowano nowe urządzenia z których dzieci mogą już w pełni korzystać. W