Oświata

Budzi w nas dumę…

W poniedziałek, 7 listopada, w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie odbyła się uroczystość patronki szkoły oraz