W poniedziałek, 7 listopada, w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie odbyła się uroczystość patronki szkoły oraz nadania szkole nowego sztandaru.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia dotychczasowego sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego oraz szkolnego. W  Po przywitaniu i przedstawieniu zaproszonych gości, głos zabrał dyrektor szkoły Mirosław Grzelczyk. Przypomniał historię życia patronki szkoły, polskiej noblistki. Biografie Marii Skłodowskiej – Curie przedstawili także w krótkiej inscenizacji uczniowie, należący do szkolnego kółka teatralnego Powsinoga. W części artystycznej zatańczyli także uczniowie klas pierwszych.

Szkoła do tej pory posiadała sztandar, który w 1977 roku, otrzymała w ramach obchodów 700-lecia Święciechowy. Był on jednak nieaktualny. W związku ze zmianą nazwy placówki podjęto decyzję o jego wymianie. Nowy sztandar szkoły projektu Agaty Mrozińskiej na ręce dyrektora szkoły przekazała Rada Rodziców, a następnieoddano go uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu. Delegacje wszystkich klas złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar.