Inne

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. Wniosek o wypłatę refundacji podatku

Gmina

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny dla pomp ciepła lub ogrzewania elektrycznego/ bojler elektryczny. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia