Dodatek elektryczny dla pomp ciepła lub ogrzewania elektrycznego/ bojler elektryczny.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.
Zgodnie z rozporządzeniem dodatek elektryczny przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe wykorzystuje elektryczne urządzenia grzewcze, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Osoby wnioskujące o wypłatę dodatku zobowiązane są złożyć oświadczenie, że w gospodarstwie domowym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
Zgodnie z rozporządzeniem do każdego wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym ( faktury, rachunki ) potwierdzające zużycie energii elektrycznej.
Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.
– Weryfikacja kwoty dofinansowania będzie następowała na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków jako załącznik do wniosku.
– Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój numer 5 ( półpiętro ).

Osoby, które w międzyczasie wymieniły piec na pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne i otrzymały dodatek węglowy lub dodatek dla innych źródeł ciepła nie mogą ubiegać się o dodatek elektryczny.

Druk wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest na naszej oficjalnej stronie internetowej : https://swieciechowa.pl/aktualności/dodatek-elektryczny-dla-pomp-ciepła-lub-ogrzewania-elektrycznego-bojler-elektryczny.