Gmina

Obowiązkowa deklaracja

Jutro tj. 30 czerwca mija termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Druki deklaracji dostępne są na stronie: https://swieciechowa.pl/centralna-ewidencja-emisyjno%C5%9Bci-budynk%C3%B3w

Gmina

Obowiązek odszczurzania

Wójt Gminy Święciechowa zawiadamia o obowiązku przeprowadzenia na terenie gminy Święciechowa  deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 1 sierpnia 2021 roku

Gmina Inne

Spis bezpośredni

Od jutra, tj. 23 czerwca rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza? Rachmistrzowie

Gmina

Obowiązkowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia. Spisać się można do 30 września 2021 roku. Zgodnie