Oświata

Żywa lekcja historii

Szkołę Podstawową w Długiem Starem odwiedziła grupa REKONSTRUKTO z Lublina, która przybliżyła uczniom klas IV-VIII dramatyczne wydarzenia z historii Polski.

Oświata

Lekcja historii

Uczniowie klas IVa, Vb,VIa, VIIa ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie uczestniczyli w pokazie historycznym „Życie i kultura w średniowieczu”. Była