Uczniowie klas IVa, Vb,VIa, VIIa ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie uczestniczyli w pokazie historycznym „Życie i kultura w średniowieczu”.

Była to prawdziwa, żywa lekcja historii. Członkowie grupy „Rekonstrukto” zapoznali uczniów z kulturą i obyczajami epoki średniowiecza. Prezentowali ekwipunek i uzbrojenie rycerza, a także pokazywali ówczesne gry i zabawy. Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział  w wybranych prezentacjach, a na zakończenie pokazu zapoznać się z rekwizytami i przymierzyć stroje.