Gmina

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice. Wójt Gminy Święciechowa, działając na podstawie § 14 do Uchwały