Inne

Seniorzy Gminy Święciechowa

Gmina Święciechowa realizuje program Gmina Przyjazna Seniorom. Celem Programu jest aktywizacja seniorów oraz edukacja osób 60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa

Inne

Karta Seniora

Już ponad 400 000 seniorów dołączyło do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora a ofertę specjalną przygotowało dla nich ponad 2500 przedsiębiorców