Oświata

Konkurs na dyrektora

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lasocicach. Zatrudnienie na stanowisku nastąpi z dniem 1