Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lasocicach.

Zatrudnienie na stanowisku nastąpi z dniem 1 września 2024 r. Termin składania ofert do dnia 18 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.
Więcej informacji na stronie:

https://swieciechowa.pl/w%C3%B3jt-gminy-%C5%9Bwi%C4%99ciechowa-og%C5%82asza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-szko%C5%82y-podstawowej-w-lasocicach?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2AjXF3Msk_jKfac1ppQgih83p9jU5W1deP5RQu2mzG6OyUhuHYEgH-ff0_aem_AYUYFcMWBY9xRATNzSIKZnODrWrUE8kgy__3yuqNdCviAWErmNK419oblRXmZWeApMKnj_MsXLeq0jxG2Q_BR4ok