Gmina

Obowiązkowa deklaracja

Jutro tj. 30 czerwca mija termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Druki deklaracji dostępne są na stronie: https://swieciechowa.pl/centralna-ewidencja-emisyjno%C5%9Bci-budynk%C3%B3w

Gmina Inne

Obowiązkowa deklaracja

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które