Inwestycje

Droga dojazdowa

Trwają pracę nad zadaniem pn. ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Święciechowie”. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Dróg