Inne

Odpady z azbestem

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych przekazaniem odpadów zawierających azbest. Wójt Gminy Święciechowa zaprasza mieszkańców do składania wniosków na odbiór odpadów zwierających