Gmina

Wymiany dachów z azbestu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny nabór na dofinansowanie wymiany dachów z azbestu. Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach

Inne

Odpady z azbestem

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych przekazaniem odpadów zawierających azbest. Wójt Gminy Święciechowa zaprasza mieszkańców do składania wniosków na odbiór odpadów zwierających