Oświata

Alpaki w szkole

Alpaki, złożyły niezwykłą wizytę uczniom klas I-IV ze Szkoły Podstawowej w Długiem Starem. Bardzo lubią głaskanie, towarzystwo i marchewki, a

Oświata

Spotkanie z alpakami

Uczniowie klasy pierwszej ze SP. w Lasocicach wybrali się do zagrody alpak Mikołaja Kostaniaka w Lasocicach. Dowiedzieli się skąd pochodzą