Uczniowie klasy pierwszej ze SP. w Lasocicach wybrali się do zagrody alpak Mikołaja Kostaniaka w Lasocicach.

Dowiedzieli się skąd pochodzą alpaki, jak wygląda ich hodowla oraz poznali zwyczaje tych zwierząt. Mogli również pogłaskać jedną z alpak oraz sfotografować się z nimi.