Obiekty sportowe Orlik w Święciechowie oraz Orlik w Lasocicach pozostają do dyspozycji mieszkańców w okresie od marca do listopada każdego roku.

Od poniedziałku do piątku oraz w soboty na obiektach obecni są Animatorzy sportu, których zadaniem jest inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych. Ponadto w każdą niedzielę Orliki pozostają otwarte do dyspozycji zainteresowanych, w godzinach od 10:00 do 18:00 bez udziału animatorów.
Animatorem sportu na Orliku w Święciechowie jest Pan Paweł Frąckowiak natomiast na Orliku w Lasocicach jest Pan Paweł Kulas oraz Pan Norbert Szulc.
Szczegółowe harmonogramy otwarcia w czerwcu prezentujemy poniżej:

ORLIK W ŚWIĘCIECHOWIE:

ORLIK W LASOCICACH: