Wyniki Rządowego Programu Klub 2024.

Aż trzy kluby sportowe z terenu Gminy Święciechowa otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Klub 2024. Każdy z klubów otrzymał 12 000 zł. W tym roku padła rekordowa ilość złożonych wniosków – 7914, z czego aż 6797 klubów przeszło pozytywną weryfikację.
Do końca kwietnia trwał nabór do tegorocznej edycji Rządowego Programu Klub 2024. Finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki program (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) jest skierowany do klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń.
Trzy kluby sportowe z terenu Gminy Święciechowa spełniły wszystkie wymogi oraz pozytywnie przeszły proces weryfikacji złożonych wniosków: Uczniowski Klub Sportowy Dragon, LKS “Błękitni” Niechłód , Klub Sportowy Kormoran Święciechowa.


(Informacja Urzędu Gminy Święciechowa)