Już jutro, 9 września, zapraszamy na kino plenerowe, które rozłoży się na boisku sportowym w Gołanicach.

Zadanie realizowane w ramach projektu WARNIKI POMYSŁÓW W GOŁANICACH.