Rozpoczęła się czwarta kadencja młodzieżowego samorządu. Nowa Rada liczy 12 osób.

W dniach od 5 do 9 października 2020 roku na terenie naszej gminy odbywały się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Kandydować mógł każdy, kto ukończył 13 lat, a nie przekroczył 20 roku życia w dniu rozpoczęcia wyborów.

W dniach od 21 do 25 września młodzież zgłaszała swoje kandydatury. Na początku października w lokalu wyborczym Urzędu Gminy młodzież wybrała swoich przedstawicieli. W trzech okręgach nie dokonano wyboru radnych z uwagi na brak kandydatów.

W wyniku wyborów na kolejne dwa lata radnymi Młodzieżowej Rady Gminy IV kadencji zostali: Julia Kapała (Święciechowa), Maksymilian Tulewicz (Święciechowa), Mikołaj Chorążak (Święciechowa), Wiktoria Kędziora (Święciechowa), Oliwia Lipowa ( Święciechowa), Sławomir Marciniak (Niechłód), Klaudia Przybylska (Długie Nowe), Wiktoria Olejniczak (Przybyszewo), Bianka Frąckowiak (Lasocice), Konrad Żukowski (Lasocice), Zofia Sztor (Długie Stare) i Piotr Tyrała (Długie Stare). Gratulujemy!

Nowa Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa

W październiku odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Podczas obrad radni wybrali nowe Prezydium, w którego skład wchodzą: Wiktoria Olejniczak – przewodnicząca, Julia Kapała – zastępca przewodniczącej, Wiktoria Kędziora – sekretarz.