Uczniowie Szkoły Podstawowej z Długiego Starego spalili słomiane kukły na znak odejścia zimy.

Dzieci klas I-III zamówiły piękną pogodę na powitanie wiosny. Kolorowym korowodem przeszły przez wieś, śpiewając wiosenne piosenki. Ponad głowami niosły słomiane Marzanny, kolorowe wstążki i kwiaty z papieru. Witały mieszkańców wierszykami o pierwszym dniu wiosny. Po przyjściu do szkoły nastąpiło symboliczne pożegnanie zimy – słomiane kukły spłonęły w ognisku, a dzieci potwierdziły to wierszykiem: Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, w ogień cię wrzucamy, bo wiosnę witamy! Wszyscy mogli cieszyć się wiosną wraz z marcowym słoneczkiem, które świeciło już od wczesnych godzin porannych. Uczniowie zaakcentowali też obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, poprzez założenie kolorowych skarpetek.