Szkoły Podstawowe z Lasocic i Święciechowy zakwalifikowały się do Programu pn. ,,Szkolny Klub Sportowy”.

Ideą Programu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Czas trwania programu zaplanowano na okres od lutego do grudnia 2021 roku. Uczniowie nie będą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  bez  względu  na  wiek,  płeć  oraz  sprawność  fizyczną.  Program  ma  na  celu  umożliwienie podejmowania  dodatkowej  aktywności  fizycznej  realizowanej  w  formie  zajęć  sportowych  i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele Programu jest m.in.: stworzenie warunków do podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości; promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży…

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego  dysponentem  jest  Minister  Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu.