Szkoła Podstawowa w Lasocicach otrzymała dofinansowanie w ramach projektu ,,Poznaj Polskę”.

W ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki Gmina Święciechowa otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 33 768 zł. (całkowity koszt zadania wyniósł 65 010 zł, wkład własny 31 242 zł) na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w 2022 roku. Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację zadania otrzymała Szkoła Podstawowa w Lasocicach.

Celem projektu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lasocicach odwiedzą Kraków, Kopalnie Soli w Wieliczce, Zakopane i Wrocław.