Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach sportowych w szkołach.

W celu optymalnego wykorzystania infrastruktury sportowej w naszych placówkach oświatowych oraz stworzenia dla dzieci i młodzieży atrakcyjnych bezpłatnych zajęć weekendowych Gmina Święciechowa przystąpiła do programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła” – zadanie „Aktywny weekend”.
Głównym założeniem realizacji zadania Aktywny Weekend jest udostępnienie przez organy prowadzące szkoły szkolnej infrastruktury sportowej, która będzie wykorzystywana do realizacji aktywności sportowych dla społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży podczas weekendów (soboty i niedziele).
Aktywności sportowe będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności.
 Od maja do listopada 2024 roku dzięki działaniom prowadzonym na obiektach w ramach Aktywnego Weekendu nasze dzieci i młodzież: zadbają o swoją sprawność i zdrowie, skorzystają z alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, będą mogli rozwijać swoje pasje i umiejętności, stworzą dodatkową przestrzeń na efektywne spędzanie czasu z rówieśnikami oraz rodziną, poznają wartość aktywnego odpoczynku, obniżą poziom stresu i agresji, podniosą wiarę w siebie i własne możliwości.
Zapraszamy zatem na weekendowe zajęcia sportowe !

1) w Szkole Podstawowej w Święciechowie (zajęcia odbywają się w niedzielę w dwóch grupach max. po 15 osób w każdej grupie wiekowej) w godzinach:
09:00 – 10:00 – klasy I – III
10:00 – 11:00 – klasy IV – VI
11:00 – 13:00 – klasy VII – VIII
Zajęcia prowadzone będą przez Pana Adama Tyrałę i Pana Damiana Nowaka.

2) w Szkole Podstawowej w Długiem Starem (zajęcia odbywają się w soboty) w godzinach:
09:00-11:00 – klasy I-III
11:00-13:00 – klasy IV- V
13:00-15:00 – klasy VI-VIII
Zajęcia prowadzone będą przez Pana Kamila Przylepę i Pana Pawła Dudziaka.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do wyżej wymienionych nauczycieli w dni szkolne.