Dotacja w ramach programu ,, Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Długiem Starem.

W ramach programu ,, Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Długiem Starem otrzymała dotację w wysokości 35.000,00 zł na zakup: pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej oraz do poprawy koncentracji uwagi ( monitory interaktywne ), programu eduterapeuticy na specjalne potrzeby edukacyjne : dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji, w tym różnych zaburzeń ( programy multimedialne percepcja wzrokowa oraz słuchowa ), podłogi interaktywnej SMARTFLOOR, pomocy dydaktycznej lub narzędzi do terapii procesów dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z innych przyczyn, programu multimedialnego: Zajęcia Logopedyczne.