W Restauracji Scarabeus w Święciechowie Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych wręczył medale przyznane przez Prezydenta RP ”Za długoletnie pożycie małżeńskie” 15 parom z Gminy Święciechowa.

Medale wręczono: Halinie i Hieronimowi Apolinarskim z Lasocic, Grażynie i Zenonowi Demskim z Święciechowy, Annie i Wojciechowi Skowrońskim z Święciechowy, Teresie i Krzysztofowi Pelian z Niechłodu, Jolancie i Stanisławowi Kołodziejczyk z Święciechowy, Jolancie i Józefowi Głowiak z Długiem Nowem, Barbarze i Henrykowi Malesińskim z Święciechowy, Jadwidze i Stanisławowi Piwowarczyk z Strzyżewic, Gertrudzie i Andrzejowi Dańczak z Święciechowy, Marii i Stanisławowi Urbańskim z Długiem Starem, Czesławie i Zdzisławowi Kowalewicz z Święciechowy, Kazimierze i Bogdanowi Janowicz z Święciechowy, Danucie i Henrykowi Wesołowskim z Święciechowy, Kazimierze i Edwardowi Skrzypek z Święciechowy oraz Grażynie i Kazimierzowi Janowicz z Święciechowy.

Część artystyczną przygotowały dzieci z Przedszkola Samorządowego Kraina Radości w Święciechowie. Niestety z różnych względów nie wszyscy zaproszeni mogli uczestniczyć w uroczystości.