Dożynki w Święciechowie odbyły się w sobotę, 26 sierpnia.

Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się dożynki w Święciechowie. Mszę celebrował ksiądz Błażej Stróżycki, a śpiewem uświetnił ją chór Cecylia ze Święciechowy. Następnie  korowód dożynkowy zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Święciechowie, miejscowych rolników oraz Rolniczą Spółdzielnie Produkcyjną  przejechał ulicami Święciechowy prezentując zabytkowy oraz współczesny sprzęt używany w gospodarstwach rolniczych. Na  placu przy sali wiejskiej sołtys wsi Józef Buszewicz przywitał zaproszonych gości i mieszkańców miejscowości. Wśród gości znaleźli się: Minister, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera  Jan Dziedziczak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marek Sowa, wójt gminy Marek Lorych, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak, sekretarz gminy Patryk Tomczak. W części artystycznej zaprezentowały się miejscowe zespoły: Zespół Pieśni i Tańca Marynia i Zespół Śpiewaczy Wiola. Gościnnie wystąpiła Kapela Dudziarska.

Podczas imprezy odbyły się także Dożynkowe Zawody Strzeleckie zorganizowane przez Klub Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK.

 Miłym akcentem było wręczenie nagrody finansowej ufundowanej przez  Prof. Piotra Glińskiego  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który  uhonorował Zespół Pieśni i Tańca Marynia za osiągnięcia z okazji 35-lecia działalności. Nagrodę wręczył Poseł na Sejm Jan Dziedziczak.

 Podczas imprezy rozlosowano fanty z przeprowadzonej loterii. Dzieci mogły skorzystać ze strefy zabaw i rekreacji. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną.