(Tekst sponsorowany)

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
Że masz, niebawem, z dobrą wieścią wrócić.

W imieniu Rodziny dziękujemy Wszystkim, którzy tak licznie przybyli na uroczystości pogrzebowe naszego drogiego Taty ś.p. Włodzimierza Maruniewicza.

Dziękujemy księżom za odprawioną mszę św. koncelebrowaną i wygłoszone Słowo Boże:

– Księdzu dziekanowi, proboszczowi parafii św. Jakuba Większego Apostoła w Święciechowie Błażejowi Stróżyckiemu,

– Księdzu Karolowi Kozłowskiemu superiorowi Domu Nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego w Morkowie,

– Księdzu kanonikowi, dziekanowi i proboszczowi parafii św. Jadwigi Śląskiej w Siekierkach Wielkich Ireneuszowi Rafalskiemu

oraz organiście panu Markowi Tulewiczowi.

Dziękujemy przybyłym pocztom sztandarowym:

– NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” z powiatu pilskiego, leszczyńskiego i poznańskiego,

– Ojców Różańcowych parafii Św. Jakuba Większego Apostoła w Święciechowie

Dziękujemy przybyłym osobom i delegacjom:

– senatorowi RP Jerzemu Chróścikowskiemu, wieloletniemu przewodniczącemu NSZZ RI “Solidarność” z którym Tata współpracował przez wiele lat w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI “Solidarność”,

– delegacjom NSZZ RI „Solidarność” z województwa wielkopolskiego, z powiatu pilskiego, gnieźnieńskiego, poznańskiego, śremskiego, obornickiego, leszczyńskiego, rawickiego, kościańskiego i gostyńskiego,

– przedstawicielom Komitetu Obrony Polskiej Ziemi “Placówka”,

– delegacjom NSZZ RI „Solidarność” z województwa dolnośląskiego i powiatu górowskiego,

Dziękujemy przedstawicielom instytucji współpracujących ze związkiem NSZZ RI „Solidarność” w sprawach rolnictwa a mianowicie:

– z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział w Poznaniu,

– z Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Dziękujemy Wójtowi Gminy Święciechowa panu Markowi Lorychowi, byłemu dyrektorowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z którym nasz św. pamięci Tata współpracował przez wiele lat w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego,

-Dziękujemy przedstawicielom Szkoły Podstawowej w Długiem Starem

Dziękujemy sąsiadom, przyjaciołom i wszystkim, którzy przez obecność na ostatniej ziemskiej drodze naszego Taty wyrazili mu swój szacunek i wdzięczność.

Pogrążona w smutku rodzina.