Znajdująca się w święciechowskim koźlaku Izba Regionalna została zamknięta dla zwiedzających.

W wiatraku każdego roku przeprowadzano drobne remonty i naprawy. Niestety, w tej chwili, koźlak wymaga kapitalnego remontu. Zdemontowane zostały już śmigi, które pękały i w czasie wiecznych dni odpadały powodując niebezpieczeństwo. Niektóre elementy wiatraka, takie jak schody, galeria, część desek w podłogach nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z obiektu. Wiatrak został więc wyłączony z użytkowania.

Tym samym zamknięta dla zwiedzających została Izba Regionalna, utworzona we wrześniu 1998 roku przez tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, skupiająca przedmioty codziennego użytku z początku ubiegłego stulecia. W zbiórkę znajdujących się tak eksponatów zaangażowali się mieszkańcy całej gminy i nie tylko, przekazując ciekawe przedmioty używające dawniej w gospodarstwach domowych, a zalegających obecnie w piwnicach i na strychach.

Kompleksowy remont tego zabytku będzie bardzo kosztowny. Nie możliwy do zrealizowania wyłącznie ze środków gminy.
– Wraz z Urzędem Gminy postaramy się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – wyjaśnia Marek Tulewicz, dyrektor SOK.

Gotowa jest już analiza stanu technicznego i dokumentacja remontowa, która przewiduje kompleksowy remont prowadzony etapami. Ekspertyza specjalisty wymienia wiele elementów do wymiany, m.in. poszycie dachowe wraz z częścią belek, odeskowanie ścian, schody, podłogi, galera. Remont uzależniony jest jednak od otrzymania na tej cel dofinansowania. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na uzyskanie dofinansowania, przetargi oraz sam remont, możemy przypuszczać, że w najbliższych miesiącach święciechowski wiatrak nie będzie przyjmował zwiedzających. 

Przypomnijmy, że wiatrak powstał w 1878 roku. Wykonany został przez budowniczego Weigt’a.  Fundatorem i pierwszym właścicielem wiatraka był I. Mieser. W 1983 roku wiatrak zakupiła Gmina Święciechowa, która zaczęła przeprowadzać renowacje wiatraka. Odnowiono między innymi wielkie koło wiatraczne. Prace renowacyjne polegały na wymianie odeskowania ścian i pokrycia dachowego oraz wykonaniu nowych schodów i galerii. W 1988 roku wiatrak został wpisany w rejestr zabytków województwa wielkopolskiego. W latach 90-tych wokół wiatraka wybudowano ośrodek kultury, a wiatrak stał się integralną częścią kompleksu. Do dnia dzisiejszego nadzór techniczny nad obiektem, dbając o jego wygląd i stan, sprawuje Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.