Sołtysi z Przybyszewa i Lasocic wraz z Radami Sołeckimi zapraszają do wspólnej zimowej zabawy.