Trwają pracę nad budową ujęcia wody w Święciechowie.

Wykonawcą inwestycji jest firma ,, NAVI-EXPERT PRZEWIERTY STEROWANE JAROSŁAW WAWRZYNIAK” z siedzibą w Michałowie oraz z firma ,,NAVI-EXPERT PRZEWIERTY STEROWANE BARTŁOMIEJ FRĄCKOWIAK” z siedzibą w Michałowie.
Koszt inwestycji wynosi brutto: 775 000,00 zł. Na zadanie gmina otrzymała promesę w kwocie 570 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2022 r.
Przypominamy, że jest to kolejny etap zadania, który rozpoczęto w 2020 roku z uwagi na pojawiający się problem braku wody. Wykonano wtedy wiercenia w celu rozpoznawczo – poszukiwawczych.
Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa rurociągu do transportu wody surowej z ujęcia wody do stacji uzdatniania wody na terenie oddziału ZUW w Święciechowie, celem wprowadzenia jej w przyszłości do sieci gminnej.
Zakres prac obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe nawierzchniowe, roboty odtworzeniowe nawierzchniowe, roboty ziemne, umocnienie i odwodnienie wykopów, roboty montażowe, wykonanie węzłów.
Sieć wodociągowa umieszczona będzie w pasach drogowych. Sieć prowadzona będzie od wysokości działki nr 1289, gdzie znajdują się ujęcia wody do stacji uzdatniania wody na ul. Wodnej. Jednocześnie trwają prace dokumentacyjne na kolejne etapy inwestycji. Woda z tego ujęcia ma zaopatrywać gospodarstwa domowe z Święciechowy, Lasocic, Ogrodów i Przybyszewa.