Zakończono budowę oświetlenia w Parku Rodzinnym w Święciechowie.

W ramach zadania ,,Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap II ” wykonano oświetlenie uliczne między alejkami. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski z siedzibą w Tworzanicach. Wartość inwestycji wyniosła brutto: 89 619,74 zł. W celu zmniejszenia kosztów utrzymania oraz opłat za energię elektryczną wykonane oświetlenie wyłącza się po godz. 22:00.