Trwają prace nad budową chodnika oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach.

Inwestycja podzielona została na 2 części: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach oraz budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach.
Wykonawcą wyżej wymienionej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Koszt inwestycji budowy drogi wynosi brutto 381 092,73 zł. Koszt inwestycji budowy chodnika wynosi brutto 59 262,93 zł z czego kwotę 24 003,79 zł pokryto z funduszu sołeckiego wsi Gołanice.