Ulica Graniczna w Długiem Starem zakończona.

Dobiegła końca budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Granicznej w Długiem Starem. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na odcinku o długości – 598,0 m – nawierzchnia z betonu asfaltowego. Koszt inwestycji wyniósł 860.023,40 zł brutto z czego kwotę 193.375,00 zł pozyskano w formie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.