Podpisano umowę na budowę drogi ul. Akacjowa w Święciechowie.

W środę,5 października, podpisano umowę na zadanie pn. ,, Budowa drogi ul. Akacjowa w Święciechowie” z firmą DROMAR BIS z siedzibą w Przemęcie. W ramach inwestycji wykonana zostanie droga o długości 212,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia powierzchniowego do ścieku z kostki grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych. Koszt inwestycji wynosi brutto: 610 301,51 zł. Inwestycja odbywa się w ramach inicjatywy lokalnej – wkład mieszkańców 15 % wartości inwestycji. Planowany termin zakończenia prac: 5 miesięcy od podpisania umowy.