Podpisano umowy na roboty budowlane w Szkołach Podstawowych w Gminie Święciechowa w ramach projektu – Dostępna Szkoła.

3 kwietnia 2023 r. podpisano umowy z firmą LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C. z siedzibą w Święciechowie na wykonanie zadań w Szkołach Podstawowych z terenu gminy.
W Szkole Podstawowej w Święciechowie wykonana zostanie zewnętrzna winda oraz drobne roboty – dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych.
W Szkoła Podstawowa w Długiem Starem dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych, przebudowa dojścia do szkoły oraz budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych.
W Szkoła Podstawowa w Lasocicach w wykonana zostanie dobudowa klatki schodowej oraz łącznika.
Łączna kwota brutto: 3 124 307,32 zł. Zadanie finansowane jest w ramach projektu Dostępna Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Dostępność Plus.