Trwają prace nad budową instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie.

Wykonawcą inwestycji jest firma OGRÓD MARZEŃ Łukasz Potocki z siedzibą w Kościanie. W ramach inwestycji wykonywany jest system nawadniania wraz z automatyką sterującą dla terenów zielonych przy Przedszkolu Samorządowym ,,Kraina Radości” w Święciechowie, przy wykorzystaniu wód opadowych z dachu przedszkola. Zagospodarowane wody opadowe zużywane zostaną na potrzeby własne przedszkola – nawodnienia terenu zielonego wokół przedszkola. Koszt inwestycji brutto: 98.398,77 zł.
Zadanie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Wielopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka” w kwocie 80 388,00 zł.