Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

  • Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okres sprzed 1 stycznia 2022r. nadal będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie będzie nadal kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022r.
  • Od 1 stycznia 2022r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenie wychowawcze.
  • ZUS od 1 lutego 2022r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022r. i potrwa do 31 maja 2023r.

    ZAŁĄCZNIKI dostępne na stronie GOPS
  • https://gops.swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/zmiany-w-programie-500