Kultywowanie wspólnej tradycji, rozmowy, muzyka.. W tak miłej atmosferze mieszkańcy wsi Długie Stare spędzili czwartkowy wieczór.

W Sali Wiejskiej w Długiem Starem zebrali się mieszkańcy wsi, którzy przy wspólnym poczęstunku, muzyce powspominali minione czasy. Zbiór fotografii zainteresował również tych młodszych uczestników, którzy z uwagą słuchali opowieści i anegdot. Była to okazja do wspólnej integracji, ale przede wszystkim kontynuowania obchodów 700-lecia powstania wsi Długie Stare.
Projekt realizowany z dotacji programu Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.