Rozpoczęto cykl szkoleń dla liderów grup projektowych!

Pierwsze szkolenie poprowadził Mikołaj Kostaniak. Tematem spotkania było tworzenia projektów społecznych! Liderzy grup projektowych spotkali się we wtorek, 14 grudnia, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Działania są częścią projektu „Sztuka Aktywności”, za który odpowiedzialna jest Fundacja Sztuka Leszno.
Projekt „Sztuka Aktywności” realizowany jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.