Podpisano umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej w Przybyszewie oraz Święciechowie.

Podpisano umowę z firmą SIMBA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Przybyszewo ( plac zabaw ) oraz w miejscowości Święciechowa ( Park Rodzinny).
W ramach zadania w Przybyszewie zamontowane zostaną następujące urządzenia fitness : motyl, biegacz, orbiterek, drabinka na łączną kwotę 13.600,00 zł ( w tym wkład finansowy z funduszu sołeckiego wsi Przybyszewo ).
W Święciechowie zamontowany zostanie zestaw Street Workout na łączną kwotę 21.500,40 zł ( w tym wkład finansowy z funduszu sołeckiego wsi Święciechowa ). Planowany termin zakończenia prac: 04.11.2022 r.