Stowarzyszenie ZMW z Przybyszewa otrzymało dofinansowanie na kolejny projekt.

„Młodzi – Seniorom, Seniorzy – Młodym. Bezpieczny Senior w Gminie Święciechowa” to nazwa nowego projektu, na który stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie. Wsparcie w wysokości 15 tys. złotych przyszło z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja kolejnych działań skierowanych na rzecz integracji międzypokoleniowej w gminie Święciechowa ruszy już w czerwcu! Bedą ciekawe zajęcia oraz pudełka życia dla seniorów.

Gratulujemy !