Coroczne polskie święto obchodzone 11 marca.

Z okazji DNIA SOŁTYSA wszystkim Sołtyskom i Sołtysom z terenu gminy Święciechowa składamy serdeczne życzenia, aby funkcja Gospodarza Wsi przynosiła Państwu radość i satysfakcję.

Życzymy, aby wzajemna współpraca i zrozumienie,
zarówno z mieszkańcami jak i z władzami samorządu,
przynosiły Państwu zadowolenie i realizację nowych wyzwań.
Niech efekty Państwa pracy służą naszej Małej Ojczyźnie.