Program “Posiłek w szkole i w domu”.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie przypomina o możliwości złożenia wniosku o dożywianie dzieci w szkole w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu”.
Pomocą mogą zostać objęte rodziny, spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022r. kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł dla osoby w rodzinie; 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej). Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, szczegółowe informacje udzielą poszczególni pracownicy socjalni w zależności od terenu. Obecny program obowiązuje do 31.12.2023r. Kontakt do pracowników socjalnych 65 533 00 32,65 533 07 32 wew. 22 i 23, 519 687 828.